O nás
O společnosti Famatech

Právní prohlášení

 

Vítejte na stránkách společnosti Famatech. Přístupem na Stránky vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním následujících podmínek a ustanovení ohledně používání Stránky a Ochrany Soukromých Údajů z naší strany. Uvedená ustanovení pro používání a Ochranu Soukromých Údajů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Omezení používání informací, uvedených na Internetových stránkách

Společnost Famatech Vás tímto opravňuje k stahování, prohlížení, zhotovování kopií a tisku podkladů a grafických schémat, uvedených v takových podkladech (dále jen “Podklady”) z předmětu Internetových stránek ohledně následujícího: (a) podklady se smí používat výhradně k soukromým, informativním a nekomerčním účelům; (b) obsah podkladů se nesmí upravovat jakýmkoliv způsobem a (c) jakákoliv a všechna vyhrazená práva ohledně duchovního vlastnictví nebo ostatní vyhrazená ustanovení, zde uvedená, která jsou součástí tohoto Právního prohlášení, se musí uvést na všech kopiích, které zhotovíte nebo distribuujete.

Podklady uvedené výše nezahrnují layout nebo design těchto Internetových stránek. Elementární části této Internetové stránky jsou chráněné obchodním řádem nebo dalšími zákony a nesmí se napodobovat nebo reprodukovat jako celek nebo v jednotlivých částích.

Podklady uvedené výše neobsahují loga, grafické nebo obrázkové soubory z této Internetové stránky – ta lze reprodukovat nebo šířit pouze po výhradním souhlasu ze strany společnosti Famatech.

Omezení při používání softwaru

Jakákoliv softwarová aplikace Radmin (software) a doprovodná dokumentace, které lze stahovat z Internetových stránek jsou předmětem Licenční dohody o softwaru, uzavřené mezi Vámi a společností Famatech. Software nesmíte používat, stahovat nebo instalovat, pokud nesouhlasíte s podmínkami, uvedenými v licenční dohodě pro koncové uživatele.

Obchodní značky

Radmin je registrovanou obchodní značkou společnosti Famatech. Další názvy, uvedené na Internetových stránkách, mohou být obchodními značkami příslušných výrobců.

Vzdání se nároků

Tyto Internetové stránky, informace, podklady a materiály včetně jakéhokoliv softwaru, které jsou dostupné na těchto Internetových stránkách, se dodávají ve stavu “V TAKOVÉM V JAKÉM JSOU”, bez záruky, podmínek, reprezentací nebo garance jakéhokoliv druhu, ať již vyjádřených, realizovaných, statutárních nebo jakýchkoliv jiných včetně, avšak bez omezení na, jakékoliv poskytované záruky nebo trží podmínky, spokojenosti s kvalitou, titul, nedodržením nebo vhodnosti pro příslušný účel. Společnost Famatech neposkytuje záruku bezzávadný a nepřerušovaný provoz softwaru.

V žádném případě nepřebírá společnost Famatech jakoukoliv zodpovědnost na jakékoliv škody (včetně, bez omezení škod vzniklých z ušlého zisku, ztráty dat nebo přerušené obchodní činnosti) vzniklé z používání, neschopnosti používat nebo v důsledku používání Softwaru, těchto Internetových stránek nebo jakýchkoliv jiných stránek odkazujících na www.radmin.cz.

Odkazy na Internetové stránky třetích stran

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na ostatní Internetové stránky. Společnost Famatech nepřebírá zodpovědnost za obsah, tvorbu obsahu nebo používání takových Internetových stránek.

Produkty třetích stran

Internetové stránky společnosti Famatech obsahují informace o produktech třetích stran za účelem poskytování informací. Reference produktů třetích stran se poskytují ve stavu “V JAKÉM JSOU” bez záruky jakéhokoliv druhu, vyjádřené nebo realizované.

Výpověď

Tuto Dohodu lze přerušit výpovědí kdykoliv. Tuto dohodu lze vypovědět zničením: (a) všech materiálů získaných z Internetových stránek společnosti Famatech a (b) všech příslušných podkladů a kopií a instalací (společně dále jen „Materiály“). Společnost Famatech může tuto dohodu vypovědět bez předchozího upozornění, dle vlastního uvážení, v případě porušení jakékoliv smluvní podmínky nebo ustanovení, které jsou obsahem této dohody. Před vypovězením dohody je nutné zničit všechny materiály.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Všechna práva vyhrazena.