Produkty
Produkty
Radmin 3 Remote Control
Seznam klíčových funkcí
Jak to funguje
Radmin Viewer
Radmin Server
Instalace aplikace
Zabezpečení
Náhledy na aplikaci
Síťové utility zdarma

Seznam klíčových funkcí

 
Radmin Viewer 3 - Remote Screen under Windows 8

Radmin je rychlou a zabezpečenou aplikací pro ovládání vzdálený přístup, pomocí které lze na vzdáleném počítači pracovat pomocí klávesnice a myši připojených ostatních lokálních počítačů stejně tak, jako by uživatel seděl přímo před vzdáleným počítačem. Radmin poskytuje úplnou podporu operačního systému Windows 8 (32bit a 64bit), přenos souborů, textové a hlasové chaty mezi několika uživateli najednou, zabezpečení operačního systému Windows, autentikaci Kerberos, 256bitovou AES šifrování pro všechny datové toky, telnet přístup, podpora několika monitorů najednou a jedinečnou technologii DirectScreenTransfer™. Radmin používá všudypřítomný TCP/IP protokol – nejvíce používaný protokol pro sítě LAN, WAN a Internet. Což znamená, že přístup k vzdálenému počítači je možný odkudkoliv na světě. Aplikace Radmin se dodává pro tisíce korporátních počítačů po celém světě. Naši zákazníci používají Radmin jako standardní aplikaci pro správu podnikových sítí.


Remote Control Software - Vysoká rychlost pro práci

Vysoká rychlost pro práci

  Radmin je nejrychlejší softwarovou aplikací pro ovládání vzdáleného přístupu. Nová aplikovaní technologie DirectScreenTransfer™ využívá řadič jádrového režimu video hook pro maximální navýšení počtu zachytávaných obrazů na stovky za sekundu. Speciální optimalizace nízké šířky písma umožní pohodlnou práci dokonce v případě připojení přes telefonní linku nebo GPRS.
Remote Access Software - Dálkové ovládání hardwaru s podporou Intel® AMT

Dálkové ovládání hardwaru s podporou Intel® AMT NOVINKA!

  Nová verze aplikace Radmin 3.4 podporuje Intel® AMT (Active Management Technology) a umožňuje manipulaci se vzdáleným počítačem, také, když je vypnutý nebo nelze spustit operační systém. Pomocí aplikace Radmin Viewer lze spustit, restartovat a odstavit vzdálený počítač z provozu. Uživatel také může prohlížet a upravovat nastavení BIOS vzdáleného počítače nebo provést bootování z lokálního CD nebo bitové kopie pevného disku.
Remote Access Software - Úplná kompatibilita s Windows 8

Úplná kompatibilita s Windows 8

  Radmin 3.5 poskytuje úplnou podporu operačního systému Windows 8 ve verzi 32-bit a 64 bit, včetně Správy uživatelů a Rychlého přepínání mezi uživateli. Radmin Server 3.5 poskytuje úplnou podporu operačního systému Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000 (32-bit) a Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003 (64-bit). Radmin Viewer 3.5 poskytuje úplnou podporu operačního systému Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003/2000/ME/98/95/NT4.0 (32-bit) a Windows 8/7/Vista/XP/2012/2008/2003 (64-bit).
Remote Access Software - Nejvyšší stupeň zabezpečení

Nejvyšší stupeň zabezpečení

  Radmin pracuje v zašifrovaném režimu, v kterém se všechny údaje, náhledy obrazovky, pohyby myší a signály klávesnice šifrují pomocí 256-bitového AES výkonného šifrovacího logaritmu s náhodně generovanými klíči pro každé připojení. K autentikaci uživatelů může Radmin buď využít zabezpečení operačního systému Windows s Active Directory a podporou Kerberos, nebo vlastní zabezpečení s oprávněními pro jednotlivé uživatele a zabezpečené autentikace uživatelským jménem/heslem. Zabezpečení aplikace Radmin využívá výměnu klíčů spočívající na Diffie-Hellmanovu algoritmu s velikostí klíče o 2048 bitů. Další IP filtry omezují přístup k určitým hostům a počítačovým sítím.
Remote Control Software - Textový a hlasový chat

Textový a hlasový chat

  Textový chat, hlasový chat a režimy odesílání zpráv, které jsou novinkou ve verzi Radmin 3 slouží k podpoře komunikace s osobou, obsluhující vzdálený počítač, ke kterému se připojujete.
Remote Access Software - Snadné používání

Snadné používání

  Aplikace Radmin se snadno používá a její ovládání si lze snadno osvojit. Většina uživatelů souhlasí s tím, že největší výhodou aplikace Radmin je její jednoduchost. V případě všech reportů je rozhraní velmi intuitivní a aplikace samotná se velmi snadno používá. Na rozdíl od bloatwaru, Radmin nepoužívá funkce s "přidanou hodnotou", které práci ztěžují, obtížně se osvojují a zpomalují výkon aplikace.
Remote Control Software - Zabezpečený přenos souborů přetahováním pomocí funkce Delta Copy

Zabezpečený přenos souborů "přetahováním" pomocí funkce "Delta Copy"

  Pomocí aplikace Radmin lze snadno přetahovat soubory v zašifrovaném režimu a v rozhraní podobající se aplikaci Explorer ze vzdáleného počítače na lokální a naopak. Při kopírování souborů je v aplikaci Radmin k dispozici funkce, umožňující aktualizovat pouze takovou část souboru, která se liší na obou počítačích. Taková funkce se nazývá "Delta Copy", protože se kopíruje pouze rozdíl souborů ("delta"). V případě poruch v počítačové síti funkce dále umožňuje plynulé kopírování souborů z místa výskytu poruchy a ne od začátku. Funkce se používá automaticky při kopírování jakéhokoliv souboru ze vzdáleného počítače a naopak.
Remote Control Software - Podpora několika připojení najednou

Podpora několika připojení najednou

  Aplikace Radmin podporuje souběžně několik připojení najednou k stejnému vzdálenému počítači. Což znamená, že lze přizvat další uživatele k sledování připojeného vzdáleného počítače (což je užitečné pro konference) nebo lze sledovat a ovládat několik vzdálených počítačů z jednoho lokálního počítače najednou (což je užitečné pro vzdálené služby Help Desk nebo školení).
Remote Access Software - Technická podpora pomocí e-mailu zdarma

Technická podpora pomocí e-mailu zdarma

  Společnost Famatech poskytuje registrovaným zákazníkům technickou podporu e-mailem ZDARMA.

Další funkce

 
 • Kompatibilita při několika uživatelích přihlášených najednou v operačních systémech Windows 8 a Windows 7.
 • Radmin Viewer je kompatibilní s Wine (ovládáním pro vzdálený přístup v operačním systému Linux).
 • Podpora několika monitorů najednou.
 • Přenos obrazu vzdálených počítačů v 2, 4, 16, 256, 65 tisíc nebo 16 miliónech barvách.
 • Podpora vysokého rozlišení (nejsou stanoveny žádné meze na maximální rozlišení obrazovky).
 • Úplná podpora zobrazení animovaných a kurzorů s alpha-blending na vzdálených počítačích.
 • Režim odstavení připojení z provozu.
 • Režim Telnet.
 • Radmin Server se spouští pouze jako služba.
 • Neomezený telefonní seznam pro Radmin spojení s rozhraním, podobným aplikaci Explorer, podporou adresářů a přetahování.
 • Dvoucestný přenos dat z dočasné paměti.
 • Skenování pro vyhledávání spuštěných aplikací Radmin Server.
 • Kompatibilita s aplikací Radmin Server 2.x.
 • Obrazovky vzdálených počítačů lze zobrazovat uvnitř okna nebo přes celou obrazovku s bezproblémovými přechody zobrazení v měřítku a zachováním původních poměrů stran.
 • Podpora kolečka myši.
 • Zástupce záznamu telefonního seznamu na pracovní ploše, uvedené v záznamech telefonního seznamu.
 • Speciální zpracování úderů kláves a možnost úplného ovládání pomocí klávesnice.
 • IP filtr umožňuje přístup pouze ze specifických hostů a počítačových sítí.
 • DNS název a jméno uživatele se přidává do protokolového souboru.
 • Sekvence bezpečnostního zpoždění při pěti nesprávných pokusech o zadání hesla.
 • Mnohojazyčné uživatelské rozhraní s vestavěnou nápovědou.
Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Všechna práva vyhrazena.