Produkty
Produkty
Radmin 3 Remote Control
Seznam klíčových funkcí
Jak to funguje
Radmin Viewer
Radmin Server
Instalace aplikace
Zabezpečení
Náhledy na aplikaci
Síťové utility zdarma

Jak provést instalaci a setup aplikace Radmin

 

Pro navázání Radmin připojení je nutné provést následující kroky:

 1. Stáhněte si aplikaci Radmin Server 3.x pod tímto odkazem Radmin Server a proveďte její instalaci na vzdáleném počítači. Vzdálený počítač je počítač, na který si přejete se později připojovat pomocí aplikace Radmin.

 2. Stáhněte si aplikaci Radmin Viewer 3.x pod tímto odkazem Radmin Viewer a proveďte její instalaci na lokálním počítači. Lokální počítač je počítač, kterého se budete připojovat na vzdálený počítač.

 3. Na vzdáleném počítači klepněte pravým tlačítkem myši na modrou ikonu Radmin v hlavním panelu a poté klepněte na "Settings for Radmin server (Nastavení aplikace Radmin server)".

  Klepněte na "Permissions (Povolení)", ujistěte se, že Radmin security (zabezpečení Radmin) je zvoleno a poté klepněte na příslušné tlačítko "Permissions (Povolení)".

  Klepněte na "Add user (Přidat uživatele)", zvolte uživatelské jméno a heslo a klepněte na OK, OK. Poté ukončete dialogové okno Nastavení aplikace Radmin Server. Poté zaškrtněte všechna zaškrtávací pole pro požadované typy připojení, které si přejete zvolenému uživateli přiřadit.

  Nastavení aplikace Radmin Server je tímto ukončeno.

 4. Port, který je nutné používat, je 4899. Jedná se o přednastavený port, který lze dle libosti změnit v Radmin Server Settings (Nastavení Radmin Server) -> Options (Možnosti).

 5. Pokud se vzdálený PC nachází ve stejné síti LAN, není zapotřebí provést další nastavení. Prosím, pokračujte krokem č 6.

  Pokud se vzdálený PC nachází v jiné síti LAN nebo za routerem, prosím stáhněte si aplikaci Hamachi pomocí následujícího odkazu. Hamachi. Proveďte instalaci aplikace Hamachi na lokálním a vzdáleném PC. Spusťte aplikaci Hamachi, klepněte na tlačítko „Power On (Zapnout napájení)“ ve spodní levé části okna Hamachi.

  V horní části okna aplikace Hamachi se zobrazí virtuální IP adresa. Tato IP adresa se používá pro připojení s aplikací Radmin. Poté klepněte na tlačítko Create or Join Networks (Vytvořit nebo přihlásit se do sítí), která se nachází v pravé části okna aplikace Hamachi – zvolte Create a new Network (Vytvořit novou síť).

  Zadejte požadovaný název a heslo virtuální sítě. Poté na vzdáleném PC klepněte na tlačítko Create or Join Networks (Vytvořit nebo přihlásit se do sítě) a zvolte Join an existing Network (Přihlásit se do stávající sítě), zadejte název sítě a heslo k přihlášení do sítě. Po provedení výše popsaných pokynů se zobrazí dvě nebo více IP adres při nastavení kurzoru myši na ikonu Radmin Server hlavního panelu. Nyní je nastavení virtuální sítě ukončeno.

  Pokud si přejete vytvořit vzdálený přístup k počítači, umístěnému za sítí LAN, a přitom nepoužívat žádný software třetí strany na každém PC, nebo hledáte přístup z lokální sítě LAN k vzdáleným počítačům, umístěným v ostatních sítích LAN, můžete využít možnosti předávání portu.

  Více informací o Předávání portu získáte pod tímto odkazem.
  Poté spusťte stránku Průvodce předávání portu pro aplikaci Radmin, vyhledejte model svého routeru a postupujte podle uvedených pokynů.

 6. Opět je nutné se ujistit, že Firewall nainstalovaná v operačním systému Windows vzdáleného počítače neblokuje připojení Radmin. Spusťte Start -> Ovládací panely -> Windows firewall, přepněte na záložku Výjimky a přidejte Radmin port 4899 jako výjimku. Pokud firewall jiného výrobce (například ZoneAlarm) postupujte dle pokynů pro vytvoření výjimky v nastavení portu, uvedených v příslušné dokumentaci.

 7. Na lokálním počítači spusťte Radmin Viewer, v hlavní nabídce klepněte na "Connection (Připojení) -> New connection (Nové připojení)".

  Zadejte IP adresu vzdáleného počítače do pole "IP address or DNS name (IP adresa nebo název DNS)". (V případě připojení přes Internet, je nutné zadat IP adresu aplikace Hamachi. Prosím viz krok 5.) Zadejte popisný název připojení a klepněte na OK.

 8. Nyní za účelem připojení k vzdálenému počítači v režimu úplného ovládání, klepněte pravým tlačítkem myši na nové vytvořené připojení a v kontextové nabídce klepněte na Full Control (Úplné ovládání).

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Všechna práva vyhrazena.