Řešení
Přehled řešení
Řešení pro domácnost a kanceláře v domácnosti
Malé a střední firmy
Korporátní společnosti
Provozovatelé zákaznických služeb Help Desk
Využití pro vzdělávání
Telepráce
Optimalizace obchodních řešení

Pomocí aplikace Radmin optimalizujte obchodní řešení a snižujte náklady

 

Optimalizace obchodních procesů pomocí aplikace Radmin

Během globální krize mnoho společností riskuje své tvrdě vypracované pozice na trhu tím, že se nepřizpůsobují rychle se měnícím podmínkám na trhu. Optimalizace obchodních procesů je jednou z efektivních metod k udržení pozice společnosti a rozvoji aktivit k převzetí konkurentů.

Předmětem optimalizace obchodních procesů je zachování časových, rozpočtových a lidských zdrojů. V souvislosti s rozsahem obchodních aktivit lze toho dosáhnou úplnou nebo částečnou automatizací obchodních procesů.

Úplná automatizace nebývá vždy tím nejlepším řešením, protože se týká každého oddělení při spotřebě značných finančních zdrojů. Na druhou stranu částečná automatizace může snižovat výdaje společnosti při růstu efektivity své produkce.

Radmin je vynikajícím nástrojem k zvyšování efektivity IT oddělení a produkce společnosti s minimálními výdaji.

 

Jak lze pomocí aplikace Radmin optimalizovat obchodní řešení a snižovat výdaje

1. Realizovat vzdáleně administraci systému.

 • Radmin nabízí systémovým administrátorům možnost strávit méně času přesunem po kancelářských prostorách a tak snižovat dobu čekání na zásah systémového administrátora;
 • Jeden systémový administrátor může obsluhovat stovky počítačů v kancelářích, nacházejících se v jiných místech, a provést konfigurace pomocí vzdáleného připojení.

2. Vzdálená práce.

 • Zaměstnanci mohou pracovat se svými kancelářskými počítači vzdáleně ze svých domovů, hotelových pokojů během služebních cest a přitom zůstávání firemní data zabezpečená;
 • Telepracovníci mohou pracovat vzdáleně odkudkoliv a vše, co je zapotřebí je desetina požadované plochy pro umístění serveru, protože telepracovníci nepotřebují ve firemní kanceláři žádný nábytek, monitory, klávesnice a myši.

3. Zaměstnancům a klientům poskytovat vzdálenou podporu Help Desk.

 • Odborníci na IT nemusí již navštěvovat své klienty za účelem vyřešení stávajících technických problémů, což vede k časovým úsporám a snižování cestovních nákladů.

4. Realizovat online prezentace a vzdáleně vzdělávat zaměstnance.

 • Online prezentace produktů a služeb uspoří čas a cestovní náklady;
 • Školení zaměstnanců může probíhat vzdáleným přístupem, aniž by kdokoliv musel opouštět svoji kancelář;
 • Nastavení šířka pásma připojení aplikace Radmin lze konfigurovat také k snížení toku dat v síti.

5. Vzdáleně monitorovat aktivity zaměstnanců


Jak pomocí aplikace Radmin navýšit efektivitu IT oddělení

Pracovníci IT vykonávají různé úkoly, např.: administrace systémů, Help Desk pro zaměstnance, pořizování počítačového vybavení, podpora korporátních informačních systémů, apod. Takže rozpočet IT zahrnuje náklady na hardware, software, používání Internetu, platy, kancelářský nábytek, kancelářské potřeby a využívání kancelářských prostor.

Ziskovost IT oddělení spočívá na jeho efektivitě. Použití aplikace Radmin okamžitě snižuje náklady a zvyšuje IT efektivitu.

Proč je Radmin lepší než jakýkoliv jiný software pro vzdálený přístup

Před vypracováním jakéhokoliv IT řešení, odborníci vykonávají pečlivě testy. Aplikace Radmin nezvratně prokázala, že překonává všechny konkurenční produkty díky:

 • Vysoce rychlostnímu připojení Radmin je dnes nejrychlejším řešením pro vzdálený přístup na trhu.
 • Zabezpečení tomu, že za posledních 10 let není znám žádný případ útoku hackerů.
 • Spolehlivosti Radmin se nikdy nezasekne a nikdy nemá na svědomí "modrou obrazovku smrti".

Z tohoto důvodu je Radmin dnes nejpopulárnějším produktem pro vzdálený přístup. Žádný jiný software se aplikaci Radmin nemůže vyrovnat ohledně nejdůležitějších požadavků na provoz: rychlost, zabezpečení a spolehlivost.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Všechna práva vyhrazena.