Řešení
Přehled řešení
Řešení pro domácnost a kanceláře v domácnosti
Malé a střední firmy
Korporátní společnosti
Provozovatelé zákaznických služeb Help Desk
Využití pro vzdělávání
Telepráce
Optimalizace obchodních řešení

Řešení pro provozovatele zákaznických služeb Help Desk

 
Řešení pro provozovatele zákaznických služeb Help Desk

Společnosti očekávají od svých IT oddělení maximální navýšení úrovně poskytování služeb a snížení provozních nákladů. Společnosti si vysoce cení IT odborníků, kteří jsou úspěšní ohledně těchto požadavků. Takoví odborníci mají jedno společné, vyzkoušet novější technologie. Jedním z nich je software Radmin remote administrator pro poskytovatele zákaznické služby Help Desk od společnosti Famatech.

Pomocí softwaru Radmin, techničtí spolupracovníci mohou vzdáleně ovládat jakýkoliv PC, připojený kdekoliv do sítě LAN, WAN nebo Internet. Koncoví uživatelé vzdálených počítačů mohou hovořit přímo s technikem a sledovat pohyby jeho myši. Aplikace Radmin zvyšuje účinnost služby Help Desk a snižuje opakované toky dat.

Radmin software pro poskytovatele zákaznické služby Help Desk přispívají k posílení základu vaší společnosti. Náš jedinečný model licencí pokrývá několik počítačů najednou za minimální výdaje.

Radmin Help Desk software umožňuje:

 
 • Značné navýšení produktivity koncových uživatelů, zaměstnaných ve společnosti, tím že počítače a servery zůstanou vždy v provozu.
 • Zvýšení kvality poskytovaných služeb díky viditelně značnému zdokonalení dob odezvy.
 • Maximalizace produktivity koncového uživatele a minimalizace prostojů vyřešením problémů rychlosti.
 • Monitorování počítačů zaměstnanců ohledně zjišťování možných neoprávněných aktivit.
 • Jakýkoliv z Vašich PC lze okamžitě zpřístupnit odkudkoliv na světě.
 • Navýšení výkonu, snížení doby odezvy a eliminace cestovních nákladů pro technické spolupracovníky zákaznické služby Help Desk.

IT odborníci upřednostňují Radmin

Aplikace Radmin si již udělala své jméno ve světě IT a je efektivním nástrojem pro vzdálenou správu. Odborníci na IT, které tento produkt používají, věří v jeho značku, protože je jim známá podstata věci, nepřekonatelný výkon, funkce pro kritické okamžiky, vysoký stupeň šifrování a největší hodnotu za vynaložené finance. Přesvědčte se osobně, stáhněte si 30-ti denní zkušební verzi zdarma.

5 důvodů, proč se IT odborníci rozhodují pro software Radmin Help Desk:

 
 • 1. Zabezpečení

  Je zřejmé, že při provedení úkolu, jako je vzdálený přístup na korporátní PC, je zabezpečení kriticky důležité pro odborníky na zákaznickou službu Help Desk. Radmin, software vzdáleného ovládání aplikuje nejdokonalejší metody zabezpečení, která jsou na trhu k dispozici. Celý tok dat – náhledy na obrazovku, pohyby myší, stisknutí kláves a tok audio dat – jsou zašifrovány a nelze jej přerušit. Více informací

 • 2. Dostupnost

  Dostupnou cenou za aplikaci Radmin, se z ní stává zcela vlastní třída. Aplikace Radmin byla vytvořena s funkčností, skutečně potřebnou k dosažení cílů – z tohoto důvodu lze naše úspory přenášet na naše zákazníky. Společnost Famatech nabízí dostupné ceny a licenční dohodu pro poskytovatele zákaznické služby Help Desk.

 • 3. Vysoce rychlé připojení

  Radmin je dnes nejrychlejším řešením pro vzdálený přístup na trhu. Jedinečné algoritmy umožňují pohodlnou práci také při velmi nízké šířce pásma.

 • 4. Spolehlivost

  Radmin se nikdy nezasekne a nikdy nemá na svědomí "modrou obrazovku smrti".

 • 5. Nízké systémové požadavky a snadná distribuce

  Software Radmin Help Desk nemá žádné speciální požadavky na hardware. Pokud je na Vašem počítači nainstalován operační systém Windows, Radmin bude na Vašem počítači fungovat – tak prosté je to.

Famatech Corporation Copyright © 1999-2017 Famatech. Všechna práva vyhrazena.